Gunstig lån med Husbankfinansiering

 

Leilighetene er tilrettelagt for finansiering fra Husbanken. Man kan få innvilget inntil 80 % av kjøpesummen ved lån i Husbanken. Gå inn på www.husbanken.no for å se nærmere på betingelsene eller kontakt salgsansvarlig for ytterligere detaljer omkring dette.

 

Dermed kan du nyte godt av de svært gunstige lånevilkårene som Husbanken tilbyr sine kunder. Dette innebærer blant annet svært lave renter, inntil åtte års avdragsfrihet og inntil 20 års fastrente.

 

Ved bruk av Husbankfinanisering må tilvalg og endringer være i samsvar med de gjeldende krav Husbanken stiller om universell utforming.

 

Finansiering gjennom Husbanken tilbys på følgende leiligheter: 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403 og 404.

 

Eksempel 1

 

Kjøpesum: 3.360.000,-
80 % grunnlån i Husbanken: 2.688.000,-
20 % egenkapital: 672.000,-

 

Månedlig lånekostnad: kr. 2.104,-

 

(basert på flytende rente 0,926 % (fra 1. september 2020), 30 års løpetid og i avdragsfri periode)

 

Eksempel 2

 

Kjøpesum: 4.985.000,-
80 % grunnlån i Husbanken: 3.988.000,-
20 % egenkapital: 997.000,-

 

Månedlig lånekostnad: kr. 3.107,-

 

(basert på flytende rente 0,926 % (fra 1. september 2020), 30 års løpetid og i avdragsfri periode)